<<

Jazzz
Anne-Mie Van Kerckhoven

2015
SC / 124 pages / 26 x 17 cm
Published by
MER. Paper Kunsthalle
Language
NL
Authors
Jeroen Olyslaegers, Leen Huet, Pol Hoste, Koen Peeters, Arnoud van Adrichem & Jan Lauwereyns, Alfred Schaffer, Patrick Bassant, Martijn den Ouden, Peter Verhelst
Design
Studio Luc Derycke
Print
Cultura, Wetteren
ISBN
978 94 9232 115 2
Price
29.50 euros

Jazzz brengt negen literaire topteksten bij het werk van Anne-Mie Van Kerckhoven. De tien auteurs die meewerkten aan het boek, schreven hun teksten onder meer op basis van 24 'heilige' boeken die Anne-Mie Van Kerckhoven inspireren bij het maken van haar beelden en installaties. Zelf sloot AMVK haar beelden af met een trialoog, bestaande uit de collage en montage van drie auteurs van de 24: de mystica Marguerite Porete, de hermeticus Giordano Bruno en de filosoof Herbert Marcuse. De beelden voor dit samenspel verwijzen naar softporno, mystiek, underground strips, cartoons, kosmologie, fotografie, exacte wetenschappen en computeranimatie. Er ontstaat een woekering van modellen, waarin Van Kerckhoven met haar vrouwelijke blik, intuïtie, drift, agressie, ritme, klank en gebaar de aannames van onze rationele, gemediatiseerde cultuur met kritische vragen bestookt. Om ruimte te geven aan het sublieme, het mysterie, de grenservaring, de herinnering aan het oneindige, de extase.  

previous

1 / 14

♦ This site is an archive. To purchase MER. books, please go to webshop: www.merbooks.be