<<

Woestijngetijden
Carla Swerts

2017
448 pages / 14,8 x 10,5 cm
Published by
AraMer.
Language
NL
Author
Carla Swerts
ISBN
978 94 9232 171 8
Price
25.00 euros

Deze publicatie vormt de neerslag van het doctoraatsonderzoek van Carla Swerts (°1992) waarin zij poogt het westerse beeld van het Midden-Oosten – de Oriënt – te nuanceren door een alternatieve verbeelding van het gebied aan te reiken. Swerts neemt hierbij stelling in t.o.v. de positie van de kunstenaar, die binnen deze context vraagt om een actief engagement met het gebied, geworteld in de ervaring zelf.

2 / 10

♦ This site is an archive. To purchase MER. books, please go to webshop: www.merbooks.be